: แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  ที่น่าสนใจ :                                                                                 
 มอหินขาว  :  Stonehence Of Thailand  
  

 มอหินขาว  หรือ สโตนเฮนจ์เมืองไทย“ มีลักษณะเป็นเสาหินและแท่งหิน ส่วนใหญ่  เป็นหินทรายสีขาว นอกจากนี้ก็ยังมี หินทรายแป้ง หินโคลน หินทรายสีม่วง
 ป่าปรงพันปี
 

        ป่าปรงพันปี   ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน พื้นที่ตำบลซับสีทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวเมือง 50 กว่า ก.ม. เส้นทางจากบ้านซับสีทอง ถึงป่าปรงพันปี ระยะทางแค่ 10 กว่า ก.ม. 

เขื่อนลำประทาว
        เขื่อนลำปะทาว  สร้างโดยสำนักงานการพลังงานแห่งชาติ ในเขตอำเภอแก้งคร้อ เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีทิวทัศน์สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งของชาวชัยภูมิ  สร้างขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งไปยังอ. แก้งคร้อและ อ.คอนสวรรค์  และยังไปน้ำไปยังน้ำตกตาดโตนและผลิตประปาของจังหวัดชัยภูมิอีกด้วย  
อรุณธรรมสถาน
        อรุณธรรมสถาน ในสังฆราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่บ้านภูสองชั้น ตำบลเก่าย่าดี  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เป็นสถานปฏิบัติธรรม สำหรับประชาชนทั่วไป 
            พระ มหาธาตุเจดีย์สิริชัยภูมิ ตั้งตระหง่านงดงามบนเขาช่องลม 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วีดิทัศน์นำเสนอสถานศึกษาพอเพียง http://www.youtube.com/watch?v=8JyuTviDtmM
  ส่ง 28 เม.ย. 2557 22:18 โดย โรงเรียน บ้านซับสีทอง
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโรงเรียน

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกามอหินขาว  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  โครงการพัฒนาครู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET)  เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557   ณ โรงเร ...
  ส่ง 31 พ.ค. 2557 23:12 โดย โรงเรียน บ้านซับสีทอง
 • ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง 1/2557 โรงเรียนบ้านซับสีทอง  ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2557  เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557  ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือเข ...
  ส่ง 31 พ.ค. 2557 22:56 โดย โรงเรียน บ้านซับสีทอง
 • โครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน 2557 โรงเรียนบ้านซับสีทอง  จัดกิจกรรม เตรียมต้นกล้าพัฒนาผูเรียน  ประจำปีการศึกษา 2557  วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2557  เพื่อที่จะได้จัดการเร ...
  ส่ง 31 พ.ค. 2557 22:38 โดย โรงเรียน บ้านซับสีทอง
 • วีดิทัศน์นำเสนอสถานศึกษาพอเพียง http://www.youtube.com/watch?v=8JyuTviDtmM
  ส่ง 28 เม.ย. 2557 22:19 โดย โรงเรียน บ้านซับสีทอง
 • กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านซับสีทอง   ได้จัดรายการเสียงตามสายในช่วงพักกลางวัน  นำโดยดีเจรุ่นเยาว์  ตั้งแต่ ป. 4 - 6  เพื่อจัดรายการเล่าข่าวคราวความเคลื่อนไหวของโรงเรียน  ชุมชน  ข ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2556 09:04 โดย โรงเรียน บ้านซับสีทอง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วีดิทัศน์แนะนำสถานศึกษาพอเพียง


คลิปวิดีโอ ท่องโลกคุณธรรมภาคอีสาน

หน่วยงานทางการศึกษา

Google Calendar